Fara á efnissvæði

Ubezpieczenie od ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych

Agencja rekompensuje szkody materialne spowodowane trzęsieniami ziemi, erupcjami wulkanów, osuwaniem się lądu oraz lawinami i powodziami.

+

Co podlega ubezpieczeniu?

Wszelkie mienie ruchome (budynki) i nieruchome, które obejmuje ubezpieczenie od pożaru w towarzystwie ubezpieczeniowym posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w Islandii. Obligatoryjne jest również ubezpieczenie w NTÍ następujących obiektów: (nawet jeśli nie są one ubezpieczone od pożaru): Ciepłownie, zakłady wodociągów i kanalizacji, obiekty portowe, obiekty związane z dystrybucją energii elektrycznej oraz infrastruktura telefoniczna i telekomunikacyjna, należące do gmin lub Skarbu Państwa, a także wyciągi narciarskie oraz mosty o długości powyżej 50 metrów.

+