Fara á efnissvæði

Informacje na temat agencji

Agencja jest instytucją publiczną, której rolą jest ubezpieczenie mienia na wypadek katastrof naturalnych.
Agencja ds. ubezpieczeń od katastrof naturalnych podlega Ministerstwu Finansów i Spraw Gospodarczych i działa w oparciu o ustawę specjalną 55/1992 o Agencji ds. ubezpieczeń od katastrof naturalnych
Minister wydaje rozporządzenie w sprawie działalności agencji związanej z pobieraniem składek ubezpieczeniowych, sporządzaniem oceny szkód, zatwierdzaniem odszkodowania, a także w kwestii udziału własnego podmiotu ubezpieczonego.
Do NTÍ zastosowanie mają przepisy prawa administracyjnego. Ustawa nr 30/2004 o umowach ubezpieczeniowych, ma zastosowanie w odniesieniu do ogólnych podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej NTÍ, np. postanowień o przedawnieniu oraz roszczeniach odsetkowych.
Zakres działalności instytucji zmienia się z roku na rok, gdyż od liczby zdarzeń, zależy każdorazowo liczba zatrudnionych osób.Z reguły dla agencji, pracuje 4 –5 pełnoetatowych pracowników. W przypadku dużych roszczeń zadania zlecane są na zewnątrz albo zatrudniane są osoby do pracy tymczasowej.

Przebieg postępowania odszkodowawczego

Jednym z głównych celów NTÍ jest zapewnienie klientom prawa do rzetelnych, jednolitych i uczciwych procedur w trakcie postępowania.
W agencji kładzie się nacisk na zgodność z prawem i regulaminami całej strony organizacyjnej instytucji oraz konsekwencję w prowadzeniu i rozpatrywaniu spraw odszkodowawczych. Czas rozpatrywania sprawy może ulec wydłużeniu, w przypadku dużego roszczenia.

Oceną powstałych szkód zajmują się eksperci, którzy współpracują z NTÍ na podstawie zawartych kontraktów.
Obecnie obowiązują kontrakty z czterema firmami inżynieryjnymi na podstawie przetargu przeprowadzonego jesienią 2019 roku przez Urząd Zamówień Publicznych (isl. Ríkiskaup): Efla, Mannvit, Verkís i VSÓ ráðgjöf.
Rzeczoznawcy nie są pracownikami agencji i nie są od niej zależni. Ponadto rzeczoznawcy muszą potwierdzić, że nie są w żaden sposób powiązani ze stronami postępowania odszkodowawczego.