Fara á efnissvæði
+

Pracownicy

Organizacja działalności agencji opiera się na elastyczności. Zakres działalności instytucji zmienia się z roku na rok, gdyż od liczby zdarzeń, zależy każdorazowo liczba zatrudnionych osób. Z reguły dla NTÍ, pracuje 4 –5 pełnoetatowych pracowników. Zadania zlecane są na zewnątrz lub zatrudniane są osoby do pracy tymczasowej.

+

Zarząd NTÍ

Zarząd NTÍ składa się z pięciu członków. Trzech członków powołuje islandzki parlament (isl. Alþingi). Towarzystwa ubezpieczeniowe pobierające składki (isl. SFF –Samtök fjármálafyrirtækja) wybierają jednego członka zarządu, a Minister Finansów i Gospodarki powołuje prezesa zarządu. Członkowie zarządu są powoływani jednorazowo na czteroletnią kadencję.

+

Zastępcy członków zarządu NTÍ

Zastępcy członków zarządu wybierani są w analogiczny sposób jak członkowie zarządu. Więcej informacji na temat zastępców członków zarządu można znaleźć w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

+

Komisja rewizyjna NTÍ

Komisja rewizyjna NTÍ składa się z trzech członków wybieranych przez zarząd agencji. Zadaniem komisji jest monitorowanie procesu sporządzania sprawozdań finansowych, zarządzania ryzykiem oraz skuteczna kontrola wewnętrzna. Komisja zapewnia jakość rocznych sprawozdań finansowych i innych informacji finansowych agencji oraz niezależność jej rewidentów. Więcej informacji na temat członków komisji można znaleźć w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.