Fara á efnissvæði

Szkody w ubezpieczonym mieniu, należy zgłosić w najszybszym możliwym terminie.

 

Opóźnienie w zgłoszeniu szkody może spowodować utratę przez ubezpieczonego prawa do uzyskania odszkodowania *. Z pracami naprawczymi oraz zabezpieczającymi należy wstrzymać się do momentu oszacowania przez NTÍ wysokości poniesionych szkód. Właściciel nieruchomości jest jednak odpowiedzialny za zapobiegnięcie dalszym szkodom, w takim stopniu w jakim uzna to za odpowiednie i uzasadnione*. W takich przypadkach istotne jest wykonanie zdjęć oraz jeżeli to możliwe, przeprowadzenie konsultacji z NTÍ.

Formularz powiadomienia o szkodzie powinien zostać wypełniony tutaj.

Centrum informacyjne NTÍ udziela dalszych instrukcji i pomocy przy zgłoszeniu szkody pod numerem tel. 575 –3300.

* Patrz art. 28 oraz 51 ustawy nr 30/2004 o umowach ubezpieczeniowych.