Fara á efnissvæði

Kwestie zażaleń rozpatrywane są zgodnie z art. 19 ustawy nr 55/1992 o Agencji ds. ubezpieczeń od katastrof naturalnych.

Poszkodowany może odwołać się od decyzji agencji do komisji zażaleń w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.
Komisja zażaleń agencji ds. ubezpieczeń od katastrof naturalnych jest organem nadrzędnym, wyznaczonym przez Ministra Finansów i Gospodarki i jest całkowicie niezależny od agencji.
Komisja zażaleń składa się z czterech członków.
Przewodniczącego komisji powołuje się z nominacji Sądu Najwyższego. Kandydat na przewodniczącego musi posiadać wiedzę z zakresu prawa ubezpieczeniowego.
Drugi członek komisji powoływany jest z nominacji Wydziału Inżynierii i Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Islandzkiego. Na to stanowisko powoływana jest osoba posiadającą doświadczenie w dziedzinie konstrukcji budowlanych.
Pozostali dwaj członkowie są powoływani bez nominacji. Osoby te powinny posiadać wiedzę z zakresu prawa ubezpieczeniowego, konstrukcji budynków lub oceny szkód.
Komisja może zasięgać rady u ekspertów w danej dziedzinie, jeśli uzna to za konieczne.
Informacje dotyczące adresu korespondencyjnego oraz członków komisji dostępne są na stronie internetowej rządu.