Fara á efnissvæði

Sankcje za celowe przedstawienie nieprawdziwych informacji.

Oszustwa ubezpieczeniowe, klasyfikowane są jako przestępstwo i podlegają karze na mocy islandzkiego prawa karnego. Za oszustwo ubezpieczeniowe uważa się, umyślne podanie przez osobę ubezpieczoną nieprawdziwych lub niepełnych informacji, w rezultacie czego zostanie mu przyznane odszkodowanie, do którego nie jest uprawniony.

W takim przypadku, zgodnie z ustawą nr 30/2004 o umowach ubezpieczeniowych, ubezpieczony traci wszystkie prawa związane z danym zdarzeniem ubezpieczeniowym.

Zgłoszenie oszustwa ubezpieczeniowego

Jeśli posiadasz informacje na temat oszustwa ubezpieczeniowego lub podejrzewasz jego zaistnienie, możesz wypełnić poniższy formularz.

Jeżeli jako odbiorca wiadomości wybrana zostanie komisja rewizyjna, wówczas pracownicy i dyrektor agencji, nie zostaną poinformowani o zgłoszeniu.

*Agencja nie może zagwarantować anonimowości w trakcie rozpatrywania sprawy.

Vinsamlegast leystu þrautina. --- Please solve the puzzle