Fara á efnissvæði

Budynki przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją (wody/energii elektrycznej), porty i mosty.

Obligatoryjne jest ubezpieczenie w agencji również niżej wymienionych obiektów, nawet jeśli nie są one ubezpieczone od pożaru:

  1. Ciepłownie, zakłady wodociągowe i kanalizacyjne, które są własnością gmin lub państwa.
  2. Obiekty portowe, będące własnością gmin lub państwa.
  3. Mosty, 50 metrowe lub dłuższe.
  4. Elektrownie, w tym systemy dystrybucyjne, tamy i instalacje użyteczności publicznej, będące własnością sektora publicznego.
  5. Infrastruktura telefoniczna i telekomunikacyjna należące do instytucji publicznych.
  6. Wyciągi narciarskie

Właściciele są zobowiązani do poinformowania NTÍ o wysokości ubezpieczenia nowych obiektów, a także wprowadzonych zmianach w obiektach już istniejących, przed 1 marca każdego roku, w przeciwnym razie agencja zastosuje kwoty ubezpieczenia z poprzedniego roku zgodnie ze wskaźnikiem kosztów budowlanych (isl. byggingarvísitala).

 

Jeżeli właściciele budynków zaniechają zgłoszenia nowych obiektów lub wprowadzonych zmian w obiektach już istniejących, nie zostaną one objęte ubezpieczeniem w NTÍ. Jeżeli w gminie przeprowadzane są rozbudowy, np. sieci dystrybucji, konieczne jest bieżące informowanie agencji o wprowadzanych zmianach, aby w przypadku wystąpienia jednej z katastrof naturalnych obiekt został objęty ubezpieczeniem NTÍ.

Szczegółowe informacje na temat określania wysokości kwoty ubezpieczenia, można znaleźć w rozporządzeniu dotyczącym Agencji ds. ubezpieczeń od katastrof naturalnych.

Składka ubezpieczeniowa stanowi 0,02% kwoty ubezpieczenia. Udział własny wynosi 2% wartości każdej szkody, lecz minimalny udział własny w przypadku obiektów użyteczności publicznej wynosi 1 000 000 kor.

Właściciele mają dostęp do szczegółowych informacji na temat wartości odtworzenia w zakładce „Moje strony”. Poprzez tę zakładkę przyjmowane są również zgłoszenia dotyczące zmian i uzupełnień w ubezpieczeniu.