Fara á efnissvæði

Veitur, hafnir og brýr

Skylt er að vátryggja eftirtalin mannvirki gegn náttúruhamförum þó þau séu ekki brunatryggð:

  1. Hitaveitur, vatnsveitur og skolpveitur í eigu sveitarfélaga eða ríkissjóðs.
  2. Hafnarmannvirki í eigu sveitarfélaga eða ríkissjóðs.
  3. Brýr sem eru 50 m eða lengri.
  4. Raforkuvirki, þar á meðal dreifikerfi, stíflur og veitumannvirki, í eigu hins opinbera.
  5. Síma- og fjarskiptamannvirki í eigu hins opinbera.
  6. Skíðalyftur.

Eigendum er skylt að upplýsa NTÍ um vátryggingarfjárhæðir nýrra mannvirkja og breytinga á eldri mannvirkjum fyrir 1. mars ár hvert, að öðrum kosti uppfærir NTÍ vátryggingafjárhæðir frá fyrra ári í samræmi við byggingavísitölu.

 

Ef ekki hefur verið upplýst um ný mannvirki eða viðbætur telst það ekki vátryggt hjá NTÍ. Þegar uppbygging á sér stað í sveitarfélögum t.d. á veitukerfum, er mikilvægt að senda upplýsingar reglulega inn til NTÍ til að tryggja að viðkomandi framkvæmdir falli undir vátryggingarvernd NTÍ ef til tjóns kemur.
Nánari upplýsingar um mat á vátryggingarfjárhæð má finna í reglugerð um NTÍ.

Iðgjald er 0,02% af vátryggingarfjárhæð. Eigin áhætta er 2% af hverju tjóni, en lágmarks eigin áhætta vegna mannvirkja er 1.000.000 kr.

Eigendur hafa aðgang að sundurliðuðu endurstofnverði á “mínum síðum” og eru beðnir um að tilkynna breytingar og viðbætur á því formi.